Diensten
Bij de RC staat de ondernemer centraal. Vanuit deze gedachte bieden we een breed scala aan diensten. Onze missie is een klankbord te zijn voor de ondernemer. Ons uiteenlopende advieswerk is maatwerk en kenmerkt zich op hoofdlijnen in het behalen van optimale resultaten met een gezond rendement. De RC neemt hierin uiteraard alle relevante details behorende bij uw bedrijfsvoering mee.

De diensten die we hiervoor aanbieden zijn:

Begeleiding bij:
Aan- en verkoop
Wilt u een horecabedrijf aankopen of uw onderneming verkopen? Met de specialisten van de RC wordt een overzichtelijk stappen plan gemaakt met een realistische waardebepaling. Waarbij het opstellen van een ondernemersplan, een financieringsaanvraag, markt- en locatieonderzoek, onderdeel kunnen uitmaken van het proces.
Contracten
Een handtekening is ‘zo gezet’ wees echter bewust van de gevolgen van uw handtekening. De RC is u graag van dienst bij het beoordelen van uw huur-en/of koopovereenkomsten maar ook bij het bekritiseren van afname- en arbeidscontracten.
Maken van ondernemersplan
Het maken van een gedegen ondernemersplan is zeer belangrijk. Wij helpen u bij het opstellen en bekijken de haalbaarheid van het project op het gebied van financiering, rendement en gastvrijheid.
Conceptinnovatie
Als u uw zaak wilt veranderen, kunnen wij op basis van onze ervaringen u behulpzaam zijn bij de make-over. Vanaf de verandering van uw logo tot een grootscheepse renovatie van de keuken. Wij kunnen u hierbij professioneel begeleiden van stap tot stap.
Op- en doorstart nieuwe zaak
Bij het opstarten van een nieuwe zaak komt veel kijken. Door middel van onze expertise en een goed stappen plan kunnen we u in alle stadia bij staan.
Werving & selectie medewerkers
Wij kunnen u behulpzaam zijn om de juiste strategie te selecteren bij de werving en selectie van uw personeel. Vanaf de functieomschrijving tot het samenstellen van een introductieplan met een bijhorende arbeidscontract.
Maken en halen van financiële doelstellingen
Voor velen is vaak datgene wat op het kassasysteem staat aangevend leidend. Echter bij modern ondernemerschap hoort ook het maken van begrotingen, het vaststellen van budgetten en het vertalen van de gerealiseerde cijfers in beleid. Wij zorgen graag samen met u voor een renderende horecaonderneming.
Marketing en social media
Wordt u goed gevonden op Google? Weet u wat u gasten wensen en is uw dienstverlening hierop afgestemd? Wie zijn uw doelgroepen en collega’s in het werkveld? De RC zorgt ervoor dat uw zaak positief wordt belicht en dat uw
gasten ware ambassadeurs voor uw onderneming gaan worden.
Opzetten Crowdfunding champagne
Sedert de veranderde financiële- en maatschappelijke omstandigheden is het vaak niet eenvoudig om een financiering te krijgen voor een nieuwe zaak, verbouwing of uitbreiding. Crowdfunding kan hiervoor als een goed alternatief gelden. Samen bouwen we een eigen community met mensen die eveneens geloof hebben in uw droom.
Op de werkvloer met:
Coaching medewerkers
Wij begeleiden u en/of uw medewerkers professioneel op de werkvloer. We houden elkaar scherp houden en zorgen ervoor dat uw personeel groeit in kennis, kunde en motivatie. Investeren in uw medewerkers loont echt!
Gastvrijheidstraining
Medewerkers bewust laten worden dat je invloed kunt hebben op de gastvrijheidservaringen van de gast en daarmede ook heel gericht kunt sturen op het resultaat.
Interim Management
Interim management kan wenselijk zijn als er vervanging nodig is op tijdelijke basis of om veranderingen in het beleid te realiseren. De RC beschikt over de nodige kennis, ervaring en daadkracht om u op een efficiënte en verantwoorde wijze te helpen uw doelen te bereiken.
Food & Beverage management
De RC vertaalt uw wensen naar een realistisch verdienmodel. Belangrijk, is hierbij is de kwaliteit, kwantiteit, inkoop, prijsstelling en presentatie van uw aanbod. Wij zijn in staat om in korte tijd uw F&B voorzieningen op te zetten of te verbeteren. We beschikken over diverse tools om snel een optimaal mogelijk resultaat te bereiken.
Probleemoplossend bij:
Arbeidsconflict (mediationtrajecten)
Arbeidsconflict of zakelijke onenigheid? De RC helpt u in 5 eenvoudige stappen met oplossing op maat. Voorkom onnodig lange en kostbare juridische procedures. De gediplomeerde en gecertificeerde mediator/arbeidsmediator van de RC helpt u vlot naar een win-win situatie welke is gericht op de toekomst. De RC streeft naar behoud van een goede zakelijke relatie met de juist arbeidsomstandigheden. Of u nog met elkaar door één deur wilt of als u afscheid van elkaar gaat nemen.
Fraude of lekkage
Uw brutowinst staat onder druk, hetgeen tal van oorzaken kan hebben. Onder andere het niet juist calculeren, maar ook lekkage en fraude is een onderschat probleem. De RC is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van uw resultaten. Waar deze zich bevinden in welke verhoudingen deze staan binnen uw bedrijfsvoering. In een persoonlijk onderhoud willen wij u graag onze accurate werkwijze hieromtrent uitleggen.
Dreigend faillissement
Verkeerd uw bedrijf in de financiële problemen waardoor er een faillissement dreigt? Door de RC te consulteren weet u binnen enkele dagen hoe uw onderneming ervoor staat. De RC specialisten lichten uw bedrijf in adequaat tempo door en geven uw een realistisch beeld over welke mogelijkheden dit kunnen zijn:
  • Een plan van aanpak (reorganisatieplan) voor herstel.
  • Surseance van betaling in combinatie met een realistische doorstart.
  • Geregistreerd faillissement aanvragen.

In alle voorkomende scenario’s kunnen desgewenst de specialisten van de RC uw gesprekpartner zijn bij uw bank, uw leveranciers, overige crediteuren en de curator.

Maak een afspraak met de RC: